Råvaror

Här kan du läsa om våra råvaror

Råvaror

Vår filosofi är att alltid använda oss av 100% ekologiska råvaror, för din hälsa, miljöns skull och alla som ska komma efter oss. Enligt oss finns det helt enkelt inget annat sätt för både nuet och framtiden. Att använda oss av så mycket närodlat som möjligt är en självklarhet men för att kunna hålla ett så stabilt sortiment som möjligt importerar vi från väl valda odlare, direkt till oss utan mellanhänder. Alltid noga utvalt av bästa kvalitet. Det kan dock hända att vi ibland trots ansträngningar inte får tag i allt vi behöver. Då kan en ingrediens ersättas eller så saknas juicen helt.
Vi hoppas på förståelse för detta och tackar för ditt bidrag till en ekologisk framtid.”